top of page
Svarun_8,10_kW.jpg

Sončna elektrarna
BISOL

Uživajte!
Naj naši solarni moduli delajo namesto vas.

Prevzemite nadzor nad mesečnimi stroški elektrike, postanite energetsko neodvisni in okolju prijaznejši z lastno sončno elektrarno. Pri tem ni vseeno, kakšne fotonapetostne module in nosilno konstrukcijo izberete, saj to odločilno vpliva na dolgoročno vzdržljivost, delovanje in s tem donosnost investicije. BISOL je slovenska znamka svetovnega kova s proizvodnjo solarnih izdelkov v Latkovi vasi pri Preboldu.  

Zakaj izbrati sončno elektrarno BISOL?

Zakaj 1.png

1. Slovenski izdelek, ki navdušuje svet

Solarni moduli BISOL so razširjeni v več kot 100 držav sveta in po kakovosti spadajo v svetovni vrh. Višji standardi nadzora kakovosti, strokovna podpora in lažje uveljavljanje jamstev so ključne prednosti evropske proizvodnje.

Zakaj 2.png

2. Neprekosljivo znanje in izkušnje

Aktiven v solarni industriji od leta 2004 je BISOL nedvomno prvak slovenske fotovoltaike. Skoraj 20 let izkušenj in znanja ni mogoče kupiti in ga na evropskem solarnem trgu ne more prekositi nobeno drugo podjetje.

Zakaj 3.png

3.  Najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno

Sončne elektrarne BISOL slovijo po vrhunski zmogljivosti in nizki stopnji degradacije, kar omogoča hitrejšo povračilo naložbe in daljšo življenjsko dobo. Serija BISOL Supreme™ kot edina na svetu jamči celo 25 let 100-odstotne izhodne moči.

Zakaj 5.png

4. Najbolj zaupanja vredna znamka  

Znamka BISOL je ponosna nosilka prestižnega znaka Top Brand na kar številnih evropskih trgih: v Sloveniji (tretjič zapored), Belgiji (četrtič zapored), Franciji (četrtič zapored) in Italiji (tretjič).

Zakaj 4.png

5.  Širok portfelj izdelkov

BISOL ponuja izjemno širok nabor solarnih rešitev, med katerimi so fotonapetostni moduli BISOL in nosilne konstrukcije BISOL EasyMount™.

Bisol-proizvodnja-94.jpg
Smart_iocn.png

Ste vedeli?

Robotizirano proizvodnji v Latkovi vasi pri Preboldu si lahko brezplačno s strokovnim vodenjem ogleda vsak kupec sončne elektrarne BISOL.

Do sončne elektrarne BISOL vas ločijo le 3 koraki:

KORAK 1.png

Pridobitev ponudbe

Informativna ponudba

Obrazec za ogled

Ogled in natančna ponudba

KORAK 2.png

Potrditev projekta

Na podlagi pogojev za

izgradnjo

KORAK 3.png

Izvedba

Namestitev, prevzem in zagon sončne elektrarne

Ponuda
Želite ponudbo
za elektrarno na domači hiši ali podjetju?

*Izpolnite samo v primeru, da bo želena sončna elektrarna nameščena na stroške podjetja.

**Navedena na računu dobavitelja električne energije, običajno zgoraj ali pred specifikacijo.

Hvala!
Vaša ponudba je v obdelavi.

BISOL_MFE_Hrustel_11,25-kW-(3).jpg
 • 1. Kaj pomeni samooskrba oziroma net metering?
  Slovenski sistem samooskrbe z električno energijo je t. i. net metering, in deluje po sistemu neto meritev. Višek proizvedene električne energije tako uporabnik odda v shranjevalnik oz. v omrežje, kadar pa uporabnikova elektrarna za njegov dom ne proizvede dovolj elektrike, se dom napaja iz tega omrežja. Pri tem se obstoječe merilno mesto stavbe ne spreminja, zamenjati pa je treba obstoječi števec za novega dvosmernega in zaprositi za soglasje za priključitev (pri čemer vam pomaga naša ekipa), nato pa dobavitelj in odjemalec podpišeta pogodbo o samooskrbi. Uporabnik na koncu leta plača razliko med količino, ki jo je prevzel iz omrežja, in količino proizvedene energije, ki jo je v omrežje oddal, kar je razvidno z dvosmernega števca. Tako lahko višek električne energije, ki ga je vaša elektrarna proizvedla poleti, brezplačno porabite v zimskih mesecih. Od računa za elektriko vam bodo še vedno ostali stroški omrežnine ter prispevkov za SPTE in OVE, ki so vezani na obstoječo priključno moč odjemnega mesta.
 • 2. Ali vaša ponudba zajema komplet od zasnove do zagona?
  Seveda, v informativno ponudbo za sončno elektrarno vključimo celoten postopek postavitve elektrarne, od predpriprave (ogleda lokacije, natančnejše ponudbe, pridobivanja soglasij, pomoči pri pridobivanju sofinanciranja s strani Eko sklada) do celovite realizacije projekta z namestitvijo, prevzemom in zagonom sončne elektrarne, kamor vsekakor spadajo tudi drobni material, povezave z vodniki in druge tehnične podrobnosti.
 • 3. Kje so proizvedeni fotonapetostni moduli BISOL?
  Fotonapetostne module BISOL z veliko mero skrbnosti in detajlne naravnanosti proizvajamo v naši proizvodnji v Latkovi vasi, v bližini Prebolda. Vsakogar, ki se odloči zanakup sončne elektrarne BISOL nagradimo z brezplačnim vodenim obiskom naše proizvodnje, da se na lastne oči prepričajo o kakovosti modulov na njihovi strehi.
 • 4. Kakšne so dimenzije in moč modulov?
  Predlagamo vam, da aktualne dimenzije in moči modulov BISOL preverite na naši spletni strani. Preberete lahko več o našem najbolj luksuznem modulu BISOL Supreme™, ki jamči 25 let 100 % izhodne moči, ali preverite portfolij naših drugih fotonapetostnih modulov, med katerimi za izgradnjo samooskrbne sončne elektrarne največkrat uporabimo BISOL Duplex.
 • 5. Kako je z zavarovanjem elektrarne?
  Zavarovanje elektrarne vam zelo priporočamo. Predlagamo vam, da preverite, kaj ponuja vaše trenutno zavarovanje hiše in ali zajema tudi zavarovanje sončne elektrarne. Če ne, lahko zavarovanje spremenite ali nadgradite. O tem vam lahko svetuje tudi naša strokovna ekipa pod okriljem paketa vzdrževanja sončnih elektrarn.
 • 6. Kakšno jamstvo ponujate?
  Nosilne konstrukcije BISOL EasyMount™ ponujajo 10 ali 15 let produktnega jamstva, odvisno od izbire vrste konstrukcije. Za vse solarne module BISOL velja 15 let produktnega jamstva ter jamstvo električnih lastnosti, ki zagotavlja, da bo po 25 letih od dneva nakupa izhodna moč modula znašala najmanj 85 % izmerjene moči. Izjema je modul BISOL Supreme™, pri katerem so jamstva še višja, in sicer zanj velja 25 let produktnega jamstva in 25 let jamstva 100 % izhodne moči, kar je edinstveni primer v svetovnem merilu. Natančne informacije lahko pridobite iz Omejenih jamstvenih pogojev za solarne module in za nosilne konstrukcije, ki so objavljeni na spletni strani www.bisol.com. Za ostale ključne komponente sončne elektrarne veljajo garancijski pogoji proizvajalcev.
 • 1. Ali se postavitev sončne elektrarne splača?
  Kratek odgovor je: »Da, se splača.« Pri izračunu naj vas vodi pravilo, da 1 kW nameščene moči na leto proizvede 1100 kWh energije pri sončnem sevanju med 1000 W na m2 (kar je relevanten povprečen podatek za Slovenijo). Naložba v samooskrbno sončno elektrarno je dolgoročna, vendar se v povprečju povrne že v približno 8 letih, z njo pa ustvarite energetsko neodvisnost in si zagotovite nizko ceno električne energije za celotno življenjsko dobo sončne elektrarne. Slednja je seveda odvisna od kakovosti komponent, zato je vsekakor na mestu, da izberete proizvajalca, katerega izdelki so izdelani in certificirani po najstrožjih merilih, kar velja predvsem za evropske proizvajalce, kot je BISOL. Zgovoren je tudi podatek, da smo tudi v skupini BISOL Group investirali v več kot za 20 GWh solarnih namestitev in z investicijami v sončne elektrarne še vedno nadaljujemo. Na tem mestu je vredno poudariti, da sončna elektrarna proizvede dovolj sončne energije za oskrbo vašega doma, tudi če njena lega ni idealna in tudi kadar je v senci oz. je vreme oblačno. Kadar sonca ni, ponoči, se bo vaš dom napajal iz omrežja po sistemu neto meritev. Uporabnik plača razliko med količino, ki jo je v tem času prevzel iz omrežja, in količino proizvedene elektrike, ki jo je oddal v omrežje.
 • 2. Koliko bomo prihranili?
  Po naših izkušnjah povprečno gospodinjstvo v 20 letih prihrani med 25.000 in 30.000 evrov. Natančnejši izračun vam pošljemo v personalizirani informativni ponudbi.
 • 3. Za koliko se nam bo ob investiciji zmanjšal račun za elektriko?
  Od trenutne položnice za električno energijo vam bodo ostali zgolj še stroški omrežnine ter prispevkov za SPTE in OVE, katerih višina je odvisna od obračunske moči odjemnega mesta.
 • 4. Kako hitro se investicija v sončno elektrarno povrne?
  Pri povprečni samooskrbni sončni elektrarni BISOL se investicija povrne že v osmih letih. Izračun za vaše gospodinjstvo prejmete v personalizirani informativni ponudbi.
 • 5. Ali so na voljo kakšne državne spodbude?
  S 15. aprilom 2024 je predvidena nova državna subvencija za postavitev sončnih elektrarn za fizične osebe. Ta odlična priložnost vam omogoča, da postanete energetsko neodvisni, znižate mesečne stroške električne energije in prispevate k čistejšemu okolju, hkrati pa izkoristite finančne spodbude za vašo naložbo. https://borzen.si/sl-si/podpore-za-zelene-investicije/subvencije-za-soncne-elektrarne-za-fizicne-osebe
 • 6. Ali po montaži sončne elektrarne nastanejo še kakšni dodatni stroški?
  Ne, po zaključeni montaži je vaša sončna elektrarna pripravljena, da začne delati za vas, kljub temu pa vam toplo priporočamo, da se odločite za letno vzdrževanje sončne elektrarne. V primeru napak, okvar, motenj v delovanju in opuščanju rednega nadzora ter vzdrževanja lahko namreč pričakujete bistveno krajšo življenjsko dobo sončne elektrarne in celo do 30 % zmanjšanje njene učinkovitosti, kar že pri mikroelektrarnah nanese na okrog 15.000 evrov le v pičlih 10 letih. Vzdrževanje sončnih elektrarn BISOL vam nudi 24-urni nadzor delovanja elektrarne na portalu ali v spletni aplikaciji ter podporo certificirane vzdrževalne službe, ki vaše module redno nadzorujejo, odpravljajo morebitne napake, vodijo postopke reklamacij, jih čistijo in vam primerno svetujejo.
 • 1. Ali vi poskrbite za dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev soglasij?
  Seveda. V nakup sončne elektrarne BISOL spada tudi pomoč pri pridobivanju vse dokumentacije, potrebne za vašo sončno elektrarno.
 • 2. Kako dolgo traja od pridobitve soglasja za priključitev do montaže in priklopa sončne elektrarne?
  Pričetek izvedbe sledi v do treh tednih od prejema soglasja za priključitev, seveda pod pogojem, da so izvedena vsa plačila v skladu s plačilnimi pogoji ter da so delovni dnevi primerni za delo (npr. da temperatura na lokaciji oziroma kraju montaže ob 8. uri ni pod 0 °C, da na lokaciji oziroma kraju montaže ni snega ipd.). Dela so načeloma izvedena v dnevu ali dveh. BISOL si pridržuje pravico do spremembe terminskega načrta in spremembe cen iz te informativne ponudbe.
 • 1. Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?
  Pravilno dimenzioniranje velikosti sončne elektrarne je izrednega pomena. Večje elektrarne, kot jo lahko izkoristite, namreč nima smisla postavljati, če pa postavite premajhno, boste morali za porabljeni višek elektrike doplačati. Informativno ponudbo BISOL vam bomo pripravili na podlagi vaše trenutne in predvidene letne porabe, pri čemer upoštevamo tudi morebitno povečanje porabe zaradi nakupa električnega avtomobila ali vgradnje toplotne črpalke, če je še nimate. Letna poraba je običajno navedena na računu vašega dobavitelja, porabo pa lahko preverite tudi na portalu moj-elektro.si. V primeru, da letna poraba (recimo zaradi novogradnje) ni znana, sončno elektrarno dimenzioniramo glede na priključno moč objekta. Sončna elektrarna z močjo 1 kW povprečno v letu dni proizvede 1.100 kWh električne energije. Za 1 kW moči elektrarne na strehi potrebujete približno 6 m2 (na strehi z naklonom in z moduli BISOL Duplex BDO s površino 1,87 m2). Če vaša letna poraba znaša okrog 10.000 kWh, boste torej potrebovali elektrarno z močjo okrog 9 kW, kar zahteva približno 50 m2 površine strehe. Povprečna samooskrbna sončna elektrarna v Sloveniji ima nazivno moč 13 kW. Seveda na velikost sončne elektrarne vplivajo tudi lokacija vaše hiše ter orientacija in naklon strehe.
 • 2. Ali lahko čez nekaj let solarne module dodamo, če se električne energije poraba poveča?
  Seveda, vendar vam pri tem priporočamo, da znova vključite strokovno ekipo, ki vam bo svetovala glede izbire modulov, ki so za povečanje vaše elektrarne najbolj primerni.
 • 3. Ali je moja streha primerna za sončno elektrarno?
  Velika večina streh je za sončno elektrarno primernih, vendar pa je način postavitve, ki je odvisen od strešne kritine, naklona strehe, njene površine in številnih drugih dejavnikov, pri tem ključnega pomena, zato si mora strokovna ekipa BISOL lokacijo pred postavitvijo obvezno ogledati. Cena ogleda je 30 evrov z DDV, vendar vam ob odločitvi za nakup sončne elektrarne BISOL plačilo v celoti povrnemo z vštetjem v kupnino. Površina strehe: Sončna elektrarna z močjo 1 kW povprečno v letu dni proizvede 1.100 kWh električne energije. Za 1 kW moči elektrarne na strehi potrebujete približno 6 m2 (na strehi z naklonom in z moduli BISOL Duplex BDO s površino 1,87 m2). Če vaša letna poraba znaša okrog 10.000 kWh, boste torej potrebovali elektrarno z močjo okrog 9 kW, kar zahteva približno 50 m2 površine strehe. Povprečna samooskrbna sončna elektrarna v Sloveniji ima nazivno moč 13 kW. Strešni naklon: Sončno elektrarno je sicer mogoče postaviti na praktično vsako površino, v Sloveniji pa je idealna postavitev proti jugu z naklonom okrog 35°. Seveda pa to ne pomeni, da na drugačnih strehah ni mogoče proizvesti dovolj elektrike. Senčnost: Skoraj vsaka hiša je primerna za postavitev sončne elektrarne, vendar pa v določenih redkih primerih, če je streha med marcem in oktobrom večji del dneva v popolni senci (npr. v senci stolpnice), postavitev ni priporočljiva. O tem zna najbolje presoditi strokovnjak. Nosilnost strehe: Kakovostno sončno elektrarno boste gradili za najmanj 40 let – naši laboratorijski preizkusi življenjsko dobo fotonapetostnih modulov BISOL določijo celo na 70 let ali več. Pri tem je pomembno, da je tudi vaša streha v dobrem stanju. Kljub temu pa je obremenitev zaradi sončne elektrarne na strehi zanemarljiva, saj so slovenske strehe grajene z mislijo na debelo snežno odejo. Obremenitev s solarnimi moduli je povsem primerljiva s polaganjem še ene plasti strešnikov.
 • 4. Kako sončna elektrarna vpliva na streho?
  Kadar montažo izvedemo za to usposobljeni in certificirani strokovnjaki, vaša streha ostane nepoškodovana. Prav tako namestitev sončne elektrarne ne vpliva na mehansko namembnost strehe ali garancijo vaše strešne kritine. Tudi menjava strešne kritine pred namestitvijo ni pogoj za namestitev, vsekakor pa je o menjavi, če je stanje kritine zelo slabo, vredno razmisliti.
 • 5. Ali je namestitev strelovoda obvezna?
  Uredba za samooskrbo z električno energijo pri sončnih elektrarnah strelovoda ne zahteva, ga pa vsekakor priporočamo.
 • 6. Ali je namestitev sončne elektrarne varna?
  Kadar je sončna elektrarna sestavljena iz visokokakovostnih komponent ter izvedena z ekipo kvalificiranih projektantov in montažerjev, je strah pred namestitvijo sončne elektrarne odveč. Fotonapetostni moduli BISOL so solarni izdelek najvišje kakovosti, ki je skladen s požarnimi standardi nizkih reakcij, kar poleg mednarodno priznanih certifikatov, skrbno pridobljenih s strani evropskih certifikatnih teles, dokazujejo tudi interni preizkusi požarne odpornosti z gorilnikom. Če solarni modul plamenom izpostavimo za več kot 10 minut, seveda postane deformiran, počrnel, raztopljen ali poškodovan, vendar se ne vname in ognja ne razširi. Prav tako so solarni moduli BISOL certificirani za visoke snežne in vetrne obremenitve v vrednostih več tisoč paskalov ter so izredno mehansko odporni na različne druge vremenske vplive, tudi točo. Vsekakor veliko vrednost pri varni namestitvi sončne elektrarne nosi strokovna ekipa elektro projektantov, montažerjev in konstrukterjev, ki poskrbijo za brezhibno izvedbo. Ko je vaša sončna elektrarna enkrat postavljena, pa vam toplo priporočamo redno vzdrževanje sončne elektrarne BISOL, s katerim bo naša ekipa vašo elektrarno redno nadzirala, vam javljala morebitne napake in jih tudi odpravila, redno opravljala termografske preglede z infrardečo tehnologijo, module očistila nečistoč ter vam svetovala glede zavarovanja in drugih administracijskih zadev ter optimizirala delovanje vaše elektrarne.
 • 7. Ali je velikost samooskrbne sončne elektrarne, ki jo lahko postavim, omejena?
  Je, največja velikost elektrarne za samooskrbo, ki jo lahko postavite, je 34 kW. Omejitev velikosti je sicer vezana na priključno moč varovalk, in sicer njihova moč ne sme presegati 3x63 A, seveda pa vam mora hkrati distribucijski operater izdati soglasje za priključitev.
 • 8. Kako dolgo povprečno traja montaža?
  Montaža velike večine sončnih elektrarn, ki jih je postavil BISOL, je bila zaključena le v enem dnevu.
 • 1. Kaj se zgodi s proizvedenimi viški električne energije?
  V poletnih mesecih leta 2021 je bil sprejet Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), ki na področje samooskrbnih sončnih elektrarn prinaša nekaj sprememb, vendar hkrati do 31. 12. 2023 še vedno veljajo prehodne določbe glede samooskrbe po Uredbi o samooskrbi z električno energijo, osnovane na podlagi t. i. net meteringa. Slednji omogoča netiranje iz omrežja prevzete energije z energijo, oddano v omrežje, tako da končni odjemalec plača omrežnino le za razliko (več o net meteringu pod 2. vprašanjem). Novi končni odjemalci se lahko tako do omenjenega datuma ob namestitvi elektrarne sami odločijo ali se bodo v sistem samooskrbe registrirali po Uredbi in prevzeli sistem net meteringa ali po novem ZSROVE. Največja novost ureditve po ZSROVE je pravica končnih odjemalcev do prodaje viškov proizvedene elektrike, in sicer na podlagi pogodb o nakupu električne energije iz obnovljivih virov ali prek pravil o medsebojni izmenjavi. Pri tem medsebojna izmenjava pomeni, da poteka neposredno med udeleženci na trgu, katerih prevzemno-predajna mesta pripadajo istemu članu bilančne sheme (istemu dobavitelju), ali posredno prek certificiranega tretjega udeleženca na trgu, kot je dobavitelj. Lastniku samooskrbne sončne elektrarne ni treba ustanoviti podjetja, mora pa pridobiti ustrezen status z vpisom v register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije na Ajpesu, če viške električne energije prosto prodaja na trgu. Nova ureditev je trenutno še novost in nekatere podrobnosti še niso znane. Prav gotovo bo več o novi ureditvi po ZSROVE in o tem, kako bo ta potekala v praksi, razjasnjeno v naslednjih mesecih.
 • 2. Ali lahko višek proizvedene električne energije porabim na drugem odjemnem mestu?
  Ne, tako namreč določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije viškov proizvedene količine delovne električne energije (kWh). Višek proizvedene električne energije lahko oddajate v omrežje net metering, od koder se bo vaš dom tudi napajal, kadar bo vaša elektrarna proizvedla premalo električne energije. Več o net meteringu si lahko preberete pod 2. vprašanjem.
 • 3. Ali za postavitev sončne elektrarne potrebujem s. p. in moram plačevati dodatne davke?
  Sončno elektrarno lahko na svoji stavbi (ob upoštevanju pogojev Uredbe za samooskrbo) postavi vsakdo. Pri tem ne potrebujete podjetja, prav tako pa se vam ni treba bati dodatnega plačila davkov, odvzema pokojnine, štipendije ali povečanega plačila vrtca.
 • 4. Ali obstajajo kakšne tehnične omejitve, ki določajo možnost notranjega priklopa?
  Omejeni ste glede na vašo trenutno zakupljeno moč, in sicer lahko postavite sončno elektrarno, ki obsega 80 odstotkov vaše zakupljene moči. Vašo trenutno zakupljeno moč lahko preverite na računu za elektriko.
 • 1. Ali je letno vzdrževanje obvezno in koliko stane?
  Vzdrževanje sončne elektrarne ni obvezno, vendar ga močno priporočamo, saj je lahko strošek slabo ali nevzdrževane sončne elektrarne mnogo višji kot samo vzdrževanje. Natančnejšo ponudbo za vzdrževanje sončne elektrarne BISOL lahko pridobite tukaj.
bottom of page