top of page
Bisol proizvodnja-27.jpg

Certificaten

MCS.png

Verplicht voor de Engelse (UK) markt. MCS is een internationaal erkende kwaliteitsgarantie die aantoont dat de goedgekeurde producten voldoen aan strenge en geteste standaarden. BISOL zonnepanelen zijn MCS goedgekeurd.

OVE.png

BISOL zonnepanelen zijn gecertificeerd in overeenkomst met de internationale normen IEC 61215:2016 en IEC 61730:2016, inclusief de BROOF(T1) brandwerendheidsclassificatie.

Certificate IEC 61730 / 61215

CE_BW.png

Bevestigt dat de fotovoltaïsche zonnepanelen van BISOL  beantwoorden aan de Europese Richtlijn 2014/35/EU, met betrekking tot  elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

IEC-PID.png

Overeenkomstig de methodologie gespecifieerd  in de IEC62804 standaard, zijn BISOL zonnepanelen vrij van PID (Potential Induced Degradation).

ISO.png

BISOL Group  werkt in overeenstemming met internationale standaarden ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), ISO 14001 (milieumanagementsysteem) en ISO 45001 (gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen).

ISO 9001  |  ISO 14001  | ISO 45001

BISOL zonnepanelen zijn, volgens de IEC 62716 standaard, gecertificeerd voor bestendigheid tegen ammonia corrosie.

IEC-ammoniac.png
Owe_logo.png

Dit certificaat bevestigt dat de productie plaatsvindt op EU grondgebied en specifieert de serienummers die duidelijk zichtbaar moeten vermeld staan op de achterzijde van het paneel en de oorsprong van het paneel garanderen.

Instituto_Giordano.png

Dit certificaat in lijn met de Italiaanse wet D.M. 26/06/1984, art. 10 en aangepast door D.M. 03/09/2001   geeft BISOL zonnepanelen een Klasse 1 waardering  voor reactie op vuur.  Dit is de hoogste graad van brandweerstand op basis van de UNI 9177 standaard. De tests werden uitgevoerd in de laboratoria van het Istituto Giordano, rapport nr. 386417/RF8129.

ERP.png

Afvalbeheer en naleving ervan variëren afhankelijk van de wetgeving in verschillende landen. Afhankelijk van die wetgeving moeten fabrikanten en / of importeurs van elektronische en elektrische goederen, die in elk specifiek land geregistreerd moeten zijn, zich aansluiten bij een geautoriseerd "producenten-nalevingsprogramma", ook wel bekend als een AEEA-nalevingsprogramma (WEEE compliance scheme). Het is hun verantwoordelijkheid om te voldoen aan het inzamelings- en recyclingsysteem in elk specifiek land.

Certisolis.png

Bij de productie van BISOL zonnepanelen wordt de impact van verschillende onderdelen en materialen op het milieu voorzichtig overwogen, waardoor ze een lage ecologische voetafdruk hebben.

 

CRE4, PPE2 & S21 − 2022

BISOL zonnepanelen zijn geslaagd voor de hagel test klasse 3 (HW3) en voldoen daarmee aan de vereisten voor zonne-installaties in Zwitserland.

Certificaat VKF Hagelschutz

VKF.png
RoHs.jpg

Alle BISOL-producten voldoen aan de RoHS-regelgeving. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) beperkt gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur. Het beperkt lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, PBB's en PBDE's, terwijl het de veiligheid en duurzaamheid voor het milieu waarborgt. 

Reach.jpg

Alle BISOL-producten voldoen aan de REACH regelgeving. REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) zorgt voor een veilig gebruik van chemische stoffen. Het vereist dat bedrijven zich registreren en informatie verstrekken over chemische stoffen die zij produceren of importeren. Door REACH na te leven, bevordert BISOL de vervanging van gevaarlijke stoffen, verbetert het de communicatie in de toeleveringsketen en geeft het prioriteit aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

PFAS_free.jpg

Onze producten gaan verder dan schone energie. Met trots bevestigen we dat alle BISOL-zonnepanelen PFAS-vrij zijn. We geven prioriteit aan het welzijn van mensen en het milieu door ervoor te zorgen dat onze panelen worden gemaakt zonder schadelijke PFAS-chemicaliën. BISOL gaat zelfs nog verder door zorgvuldig leveranciers te kiezen die onze toewijding delen om PFAS-vrije producten te produceren.

* Certificaten beschikbaar op special aanvraag. Bijkomende kosten kunnen van toepassing zijn.

JF4S_TopBrand_Seal_Modules_ Slovenia_2023.png
EUPD_Research_Siegel_Modules_BEL_2023.png
EUPD_Research_Siegel_Modules_FR_2023.png
EUPD_Research_Siegel_Modules_IT_2023.png
  • De zegel TOP BRAND PV

De prijs is afkomstig van het uitgebreide onderzoek van het bedrijf EuPD Research, dat elk jaar een grote Europese enquête houdt onder verschillende belanghebbenden in de sector, waaronder distributeurs, installateurs en eindklanten. Evaluatie van technische aspecten van de producten, evenals merkbeleving en merkbekendheid gerapporteerd door de experts uit de industrie, dienen als basis voor de prijs. Het doel is om te begrijpen waarom sommige merken zo goed op de markt werken.

bottom of page