top of page

Groupe Družba BISOL, doo, zaradi širitve obsega poslovanja objavlja prosto delovno mesto:

 

VODJA IZMENE – m/ž

 

Groupe BISOL je e več kot 15 let eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev fotonapetostnih modulov in drugih inovativnih solarnih rešitev, ki kljub zahtevni gospodarski situacjista novanolov polovanje in.

Glavne naloge in odgovornosti :

 

 • organizira à vodi delo v proizvodnji po planu à po navodilu vodje proizvodnje,

 • zagotavlja, nadzira in ukrepa, da se delo izvaja kakovostno in v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in Požarnim redom,

 • delo izvaja po veljavnih predpisih, standardih, normativih dans posebnostih družbe,

 • spremlja realizacijo normativov in daje predloge za ustrezno spremembo,

 • pravočasno naroča surovine, matériel, varovalna sredstva à orodja,

 • prevzema surovine dans le matériel za proizvodnjo,

 • usklajuje delo v proizvodnji, razporeja delo in delavce,

 • nadzoruje, spremlja in évidentira osebno delovno uspešnost delavcev ter evidenco posreduje vodji proizvodnje,

 • vodi evidenco o proizvodnji, dobavah dans odpremah po delovnih nalogih,

 • rešuje konfliktne situacije,

 • opravlja druga dela po nalogu vodje proizvodnje à direktorja.

        

Od kandidata pričakujemo :

 • izobrazbo V. – VII. stopnje tehniène smeri,   

 • najmanj 2 leti izkušenj na podobnih delovnih mestih,

 • vsaj pasivno znanje angleškega jezika,

 • poznavanje dela s programi MS Office,

 • samoiniciativno, samostojno, natančno in odgovorno delo, fleksibilnost pri opravljanju delovnih nalog, sposobnost dela v timu, vodstvene sposobnosti, sposobnost opravljanja več nalog hkrati, sposobnost opravljanja več nalog hkrati, sposobnost

​​

Nudimo :

 

 • dinamično delo v visoko tehnološkem podjetju dans v pozitivnem delovnem okolju,

 • stimulativno plačilo, vezano tudi na dosežene rezultate,

 • možnost osebnega à strokovnega razvoja,

 • prijetno, stabilno in urejeno delovno okolje z energično ekipo contre Latkovi vasi,

 • organizirane družabne dogodke s sodelavci nekajkrat letno,

 • toplo malico znotraj podjetja,

 • željo dolgoročnega sodelovanja.

​​

Vaše pisne prijave z ivljenjepisom pričakujemo na naslov: BISOL Group, doo, Latkova vas 59a, 3312 Prebold, s pripisom: Za razpis Vodja izmene, ali na elektronski naslov: nina.kiralj@bisol.  

 

  Za več informacij pokličite vodjo kadrovske službe Nino Kralj na telefonsko številko 03 703 22 66.

16617.jpg
Bisol proizvodnja-29.JPG
bottom of page