Družba BISOL Group, d.o.o., zaradi širitve obsega poslovanja objavlja prosto delovno mesto:

 

VODJA RAČUNOVODENJA 

Skupina BISOL Group je že skoraj 20 let ena izmed vodilnih svetovnih znamk na področju proizvodnje fotonapetostnih modulov, mehanskih konstrukcij za sončne elektrarne in izvedbe postavitev sončnih elektrarn. S svojimi proizvodi smo prisotni na več kot 100 trgih širom sveta in, ker smo prisotni od vzhoda do zahoda, od severa do juga, za naše produkte velja, da nad njimi sonce nikoli ne zaide. Skupina BISOL Group spada med 20 do 30 največjih slovenskih izvoznikov in je do sedaj generirala za dobrih 900 milijonov evrov izvoza. Smo skupina z lastnimi odvisnimi družbami v več državah po svetu in trenutno zaposlujemo več kot 200 sodelavcev. Večanje produktivnosti predvsem na račun avtomatizacije, ki vsako leto od nas terja večmilijonske naložbe, pripomore k optimizaciji skupnega števila zaposlenih z namenom ohranjanja stroškovne konkurenčnosti, a prav tako zahteva vedno višjo stopnjo usposobljenosti sodelavcev, s katerimi soustvarjamo poslovne rezultate. Ambiciozni, bistri in delavni sodelavci so ključni za vsako uspešno podjetje, da mu omogočajo rast in širitev na nove trge z novimi produkti. Trudimo se zaposlovati le najboljše!

Poglavitne naloge in obveznosti na razpisanem delovnem mestu:

 • vodenje, organiziranje in nadzor dela v oddelku računovodstva,

 • ekonomsko, poslovno in finančno načrtovanje,

 • načrtovanje denarnega toka,

 • izdelava računovodskih in davčnih izkazov, analiz in poročil,

 • oblikovanje in izvajanje sistemskih rešitev na področju financ, računovodstva, kontrolinga in poslovanja podjetja,

 • spremljanje in uporaba predpisov s finančnega, računovodskega in davčnega področja ter posredovanje navodil za njihovo uporabo,

 • sodelovanje z zunanjimi institucijami, kot so banke, revizijske in inšpekcijske službe,

 • poročanje poslovodstvu podjetja,

 • dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

 

Od Vas pričakujemo:

 • izobrazbo VI. ali VII. stopnje ekonomske smeri, 

 • 2 leti delovnih izkušenj v računovodstvu in financah,

 • aktivno znanje angleškega jezika,

 • urejenost delovnega okolja,

 • druge pomembne sposobnosti in kompetence, med katere sodijo:

o    poznavanje programa Pantheon,
o    poznavanje SRS, MSRP in davčnih predpisov,
o    samoorganiziranost,

o    vodstvene sposobnosti,

o    ekipno delo,
o    pripravljenost osvajanja novih znanj,

o    prilagodljivost in komunikativnost. 

Od skupine BISOL Group lahko pričakujete:

 • dinamično delo v visokotehnološkem podjetju,

 • pozitivno in optimistično naravnano delovno okolje,

 • korektno in stimulativno plačilo za opravljeno delo,

 • možnost osebnega in strokovnega razvoja,

 • interes po dolgoročnem sodelovanju.

Če se Vaše sposobnosti ter ambicije skladajo z našo vizijo sodelovanja, bomo Vašega odziva zelo veseli.

 

Pisne prijave z življenjepisom pošljite na naslov:

BISOL Group, d.o.o.
Latkova vas 59a
3312 Prebold

s pripisom: »Za razpis na delovno mesto Vodja računovodenja«.

Vašo prijavo nam lahko posredujete tudi na elektronski naslov: nina.kralj@bisol.si, kjer v zadevi navedete zgornji pripis.

Po potrebi Vam več informacij posredujemo v kadrovski službi skupine BISOL Group, kjer bo Vaš sogovornik vodja kadrovske službe Nina Kralj. Za Vas je dosegljiva med 9.00 in 16.00 na telefonski številki 03 703 22 66.

work-hard-data-analytics-statistics-information-business-technology_36325-2699_edited.jpg
Bisol proizvodnja-29.JPG