Odgovornost

Poučevanje mlajših generacij

Skupina BISOL Group je samo v Sloveniji investirala v več kot 40 sončnih elektrarn na strehah šol in vrtcev. Večina ima v avlah nameščene zaslone, ki prikazujejo pozitivne vplive sončnih elektrarn na okolje. Svet predajamo v roke mlajših generacij, želimo pa ga predati v prave roke.

Okoljska trajnost in ponovna uporaba

Skupina BISOL Group s svojimi sončnimi elektrarnami vsako leto proizvede 10-krat več elektrike, kot smo je porabili za izdelavo fotonapetostnih modulov BISOL.

Industrijski odpadki so bremenitev okolja, ki je prepuščeno prihodnjim generacijam.​ V skupini BISOL Group odpadke jemljemo zelo resno. Naša odgovornost je, da sodelujemo v različnih programih ponovne uporabe fotonapetostnih modulov in da nadaljujemo razvoj naših samostojnih sistemov vračanja. Na ta način je mogoče materiale, ki se uporabljajo za sončne sisteme, večkrat vrniti v materialni cikel brez izgube vrednosti ali kakovosti. V naših procesih izdelave se izogibamo uporabi toksičnih snovi.

 

Proizvodnja v Evropi je še eden od pomembnih prispevkov k našim okoljskim prizadevanjem, saj se držimo visokih standardov, ki nam pomagajo še bolj spodbujati trajnost.

Vse to nas oblikuje v zares okoljsko trajnostno podjetje.

MFE_OS_Strocja_vas (29)_small.jpg