Nizek ogljični odtis solarnih modulov BISOL postaja pomembna konkurenčna prednost

S pridobitvijo certifikatov o nizkem ogljičnem odtisu se BISOL Group odpirajo nove priložnosti za sodelovanje na razpisih v Franciji.


Ogljični odtis postaja vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti solarnih izdelkov. V Franciji na primer tako nizek odtis CO2 že predstavlja predpogoj za sodelovanje na razpisih. Ob tem narašča tudi ozaveščenost kupcev, ki se pri nakupnih odločitvah vedno bolj ozirajo za trajnostnimi solarnimi rešitvami evropskega porekla.Z uspešno pridobitvijo certifikata CRE4, PPE2 & S21 − 2022 , ki upošteva emisije ogljika v celotnem življenjskem ciklu izdelkov, od surovin in proizvodnje ter transporta do skladiščenja, odlaganja in recikliranja, se BISOL Group odpirajo priložnosti za sodelovanje na razpisih v Franciji.


Iz delne analize življenjskega cikla (LCA analiza) proizvodnje solarnih modulov BISOL je razvidno, da je ogljični odtis solarnih modulov BISOL ničen. Za proizvodnjo enega solarnega modula je namreč potrebnih 5,7 kWh električne energije, pri čemer z dvema sončnima elektrarnama z močjo 230 W, ki sta nameščeni na strehi podjetja, neposredno pokrijemo 12,6 % energetskih potreb proizvodnega procesa solarnih modulov. Kot dodatni vir energije BISOL uporablja elektriko, proizvedeno na osnovi jedrske energije, ki po evropskih standardih velja za ogljično nevtralen vir energije.


Razvoj rešitev, ki bodo zagotovile učinkovito izrabo obnovljivih virov energije in s tem omogočile trajnostni razvoj družbe v prihodnosti, predstavlja osnovno poslanstvo skupine BISOL. S 73 sončnimi elektrarnami, ki so v lasti podjetja BISOL, smo v letu 2021 proizvedli 18 GWh oz. kar desetkrat več električne energije, kot smo je porabili pri proizvodnji solarnih modulov.