top of page

Evropski kupci ponovno potrdili vrhunsko kakovost slovenskih solarnih modulov BISOL

Updated: Jul 11, 2023

Slovenski prvak fotovoltaike BISOL Group je ponovno med prejemniki prestižnega znaka zaupanja Top Brand PV na kar štirih evropskih trgih, vključno s Slovenijo.Prestižni znak Top Brand PV, ki ga podjetje EuPD Research podeljuje na podlagi izčrpnih analiz solarnega trga in poglobljenih intervjujev z več kot 1.200 inštalaterskimi podjetji, je BISOL Group ponovno pridobil v Belgiji (četrtič zapored), Franciji (četrtič zapored), Italiji (tretjič) ter v Sloveniji (tretjič zapored).


S pridobljenimi znaki zaupanja na etabliranih evropskih solarnih trgih BISOL Group dokazuje, da se težnja po brezkompromisni kakovosti v proizvodnji potrjuje v zaupanju kupcev tako na domačem kot globalnih trgih.

Izjemno smo ponosni, da slovenske solarne module kot najboljše prepoznavajo kupci na najbolj zahtevnih zahodnoevropskih trgih. Ob najvišjih merilih kakovosti, ki jim sledimo v proizvodnji BISOL, smo prepričani, da so k našemu uspehu pomembno pripomogli naši zaposleni. Z razvejano mrežo predstavništev v evropskih državah in izjemno usposobljenimi prodajnimi predstavniki kupcem ne prodajamo le naših modulov, ampak predajamo svoje znanje in dolgoletne izkušnje. Sledenje potrebam kupcev je od ustanovitve naprej naše najpomembnejše vodilo.bottom of page